Oklevél

A Balatonvin Borlovagrend története

A borrend 1984. március 4-én alakult, ekkor már működött Magyarországon 2 borrend, melyek Nyugat-Európai példákat követve jöttek létre, nehéz körülmények között. Nem volt  egyszerű dolog az akkori politikai és gazdasági légkörben elfogadtatni azt, hogy a borrendek civil szervezetként is a borászat, a gasztronómia, a turizmus és idegenforgalom területén – ha közvetve is – de gazdasági sikereket is segíthetnek elérni az országnak. Ehhez olyan, a szőlő- és bortermelés, a magyar bor és a borrendek szellemisége iránt elkötelezett, előrelátó, marketingszemlélettel rendelkező, gazdaságok, azok vezetői és munkatársaik kellettek, akik még anyagi áldozatokat is készek voltak vállalni a borrend megalakítása érdekében.

Ilyen mentalitású emberek alapították meg a Balatonvin Borlovagrendet is 1984. március 4-én Balatonfüreden. Alapítói a Balatonfüred-Csopak Tája Termelőszövetkezet, balatonfüredi és környékbeli szőlőtermelők, borászok, borkereskedők – lokálpatrióta borkedvelők. Az alapító elnök-nagymester, Gubicza Ferenc így vallott egykor magukról:
„Mi az, ami összetart bennünket? Minden esztendőben találkozunk a közgyűlésen, hogy meghányjuk-vessük dolgainkat, amelyek a szőlő és bor körül forognak. Egyre színvonalasabb borversenyeket tartunk, borászaink bátrabbak. Számtalan rendezvényt szervezünk, vagy mások eseményein részt veszünk. Megjelenésünk egységes. Mindent megteszünk azért, hogy aki borvidékünket látogatja, az e táj borait fogyassza, szeresse meg és érdeklődjön utána akkor is amikor otthon van, vagy más vidéken jár.”

Az egyszerű szavakkal megfogalmazott célok mellett, fontos feladatának tekinti a borrend a helyi hagyományok, tradíciók, mint kulturális értékek ápolását és terjesztését, a borkultúra és a kulturált borfogyasztás fontosságának propagálását. Mindezek elválaszthatatlan részévé vált a gasztronómia, a borturizmus és az idegenforgalom támogatása és fejlesztése. A borrend sikeres tevékenysége már az egész borvidékre kiterjed és annak egyik legnagyobb marketing támogatójává vált.

A Balatonvin Borlovagrend mindig sokat tett és tesz a fenti célok megvalósításáért. Sokáig lehetne sorolni azokat a rendezvényeket, (nemzetközi és hazai kongresszusok, borversenyek, könyvkiadások, megható templomi avatási ceremóniák, tradicionális városi rendezvények stb.) melyeket a borrend tagjai szerveznek nagy pontossággal, körültekintéssel, minden résztvevő megelégedésére.

Örömteli a borrend és Balatonfüred város több évtizedes jó kapcsolata. Ez a kapcsolat nagyon fontos, hiszen a lokálpatrióta borrendi tagok büszkék városukra és a város is azt hiszem, hogy büszke lehet és az is borrendjére. A borrend javaslatára, elismerve mindazt a tevékenységet, melyet Balatonfüred városa a magyar borért, a borvidék szőlő és bortermelésének támogatásáért tett, tüntette ki a Magyarországi Borrendek Országos Szövetsége 2009-ben a PRO VINO HUNGARICO díjjal.